Friday, December 2, 2022
spot_img
HomeWorldRanking of first 6000 academicians 2021

Ranking of first 6000 academicians 2021

“Ranking of first 6000 academicians along with their major and scientific area of interests in Turkey based on H-index and citations, 2021” “Türkiye’de en çok atıf alan ve H index’i en yüksek 6.000 akademisyen, 2021”

Bu çalışmanın 18.132 akademisyenin analizini içeren daha ayrıntılı formatı için lütfen TÜRKİYE AKADEMİK PERFORMANS ANALİZİ -2021 Versiyon 2. (“AD Scientific Index” Türkiye- 2021 Versiyon 2) www.adscientificindex.com Başlıklı çok sayıda analiz, branş tablosu, grafik ve KKTC eklenmiş çalışmamıza bakınız .

2022 VERSİYONU OCAK 2022 DE YAYINLANACAKTIR. Dünya’daki diğer akademisyenlerini de içine alan detaylı analizler ve dünyadaki sıranızı görmek için www.adscientificindex.com adresini ziyaret edebilirsiniz. “Türkiye’de en çok atıf alan ve H index’i en yüksek 6.000 akademisyen, 2021 ” Branşa ve temel alana göre sıralı tam liste “Ranking of first 6000 academicians along with their major and scientific area of interests in Turkey based on H-index and citations, 2021” Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Prof.Dr. Murat ALPER’in Researchgate.com ‘da yayınladığı “Türkiye’de en çok atıf alan ve H index’i en yüksek 6.000 akademisyen 2021” başlıklı çalışmada Türk üniversitelerinde görev yapan yerli ve yabancı akademisyenlerin 6-8 Şubat Google Scholar açık profillerine göre en çok atıf alan ve en yüksek H index’ine sahip ilk 6000 akademisyen açıklanmıştı.

İlk versiyonun yayınlandığı tarihten bugüne kadar bildirimler düzeltilmiş ve yoğun güncellemeler yapılarak “Türkiye’de en çok atıf alan ve H index’i en yüksek 6.000 akademisyen, Versiyon 2” ve ilaveler yapılmış ve temel alan ve branş içi daha sağlıklı değerlendirme için yanına temel bilim alanları eklenmiş Versiyon 3 yayınlanmıştır. Versiyon 5’te 15-25 Mart 2021’deki verilere göre H indeksi, atıf, isim, kurum, branş ve temel alanlara göre sıralı 5 güncel tablo bulunmaktadır. Google Scholar profillerine göre sıralama yapan Webometrics 2015 ve 2016 yılında “Ranking of scientists in Turkish Institutions according to their Google Scholar Citations public profiles.“ adıyla ülkemiz akademisyenlerini sıralamışsa da Webometrics’in daha sonraki yıllarda sadece İspanyolca konuşan ülkeleri sıralamaya başlaması üzerine liste güncellenmemişti.

Web of Science, Scopus, Google Scholar ve benzerlerinin artı ve eksi yönleri ve ne amaçla kullanılabileceği, sınırları bilim dünyasınca iyi bilinmektedir. Çalışmayı bu sınırları aşan şekilde yorumlamak hatalı sonuçlar doğurabilir. Web of Science ve Scopus gibi listelerde sıralamada olduğu halde bu listede ismi görülmeyen veya ismini göremeyen akademisyenler için açıklama yapmak gerekirse bu çalışma akademisyenin gönüllü olarak kendi oluşturup kamuya açtıkları Google Scholar profilleri üzerinden yapılmıştır, akademisyenin diğer listelerde yüksek H indeksi ve yüksek atıf sayısı otomatikmen Google Scholar profili oluştuğu anlamına gelmemektedir. Google Scholar sıralamasının sıfır hatalı olması doğası icabı ve veri toplanması program ve otomasyonla değil her bir akademisyen için tek tek manuel yapıldığı ve bu tekil veriler ilk defa toparlandığı için mümkün değildir. Google Scholar profillerinin gönüllülük esaslı ve tarama tarihi itibariyle profilin genele açık olmaması, profilin standart olmaması, doğrulanmamış profiller, çalışılan kurum yazmaması, soyadı ve kurum değişiklikleri, vefat, sistemin bilinen bazı hatalara açık olması, fizik gibi bazı branşlarda CERN ve benzeri aşırı çok yazarlı makale tartışmaları içermesi ve olası maddi hatalar, ek tespitlerimiz ve bildirilen eksiklikler elden geldiğince düzeltilmiştir.

Bu çalışmada kullandığımız YÖK’ün https://akademik.yok.gov.tr/ adresindeki Yükseköğretim Akademik Arama sitesindeki profillerin de kontrolü önemlidir. YÖK akademik sitesindeki isimle Google Scholar profilindeki ismin aynı olması bulunmayı kolaylaştıracak bir faktördür. Prof.Dr. Murat ALPER’in 6-10 Şubat 2021’deki Google Scholar açık profillerine göre H indexi ve atıf sayısına göre açıkladığı ilk 6.000 araştırmacı içinde H index’i en yüksek 10 akademisyen sırasıyla Veysi Erkcan Ozcan, İsa Dumanoğlu, Ferhat Özok, Kadri Özdemir, Erhan Gülmez, Mehmet Tevfik Zeyrek, Sertaç Öztürk, Gülsen Önengut, Bora Işıldak ve Rena Çiftçi’dir. İlk 6.000 araştırmacı içinde atıf sayısı en yüksek 10 akademisyen ise sırasıyla Veysi Erkcan Ozcan*, Saleh Sultansoy*, Orhan Çakır*, Serkant Ali Çetin*, Metin Arık*, Abbas Kenan Çiftçi, Mehmet Tevfik Zeyrek, Ferhat Özok ve Bora Işıldak’tır. Oluşan sıralama, çok isimli CERN ve benzeri değerli çalışmaların puanlanma konusunu tekrar gündeme getirebilir. Temel Alanlara göre ilk 6000 ‘de Sağlık Bilimleri 2302, Mühendislik Bilimleri 1359, Fen Bilimleri 1070, Eğitim Bilimleri 459, Sosyal ve Beşeri Bilimler 409, Ziraat, Orman ve Su ürünleri 296, Filoloji 26, Spor Bilimleri 24, Mimarlık 15, İlahiyat 12 akademisyenle yer almaktadır. H indeksi ve atıf ayrı ayrı ilk 6000 içinde en fazla akademisyenle yer alan ilk 10 üniversite ve listeye giren akademisyen sayısı sırasıyla Hacettepe 546, ODTÜ 415, İTÜ 383, Ankara 377, Gazi 361, Ege 322, İstanbul 309,Koç 285, Atatürk 273 ve Erciyes ve Dokuz Eylül 264’şer akademisyenle yer alırken bazı üniversitelerin ise ilk 6000 kişilik listede hiç yer almadığı görüldü.

Bu durum kurumların akademisyenlerinin hem bilimsel platformlarda görünürlüğü hem de bilimsel üretimlerini teşvik etmeleri ve bazı üniversitelerimizin daha nitelikli öğretim üyesi edinebilme ve onları kaybetmemek için bazı düzenlemeler ve cazibe unsurlarının olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Rektörlük ve Dekanlık akademik personel birimlerinin mensuplarının bilimsel ortamlardaki durumunu bilmeleri ve takip etmeleri gerekmekte değil midir? Özellikle özel üniversiteler ve Kıbrıs’taki üniversitelerimizin bu konuya daha da ağırlık vermesi gerekmektedir. Bu çalışmanın bir diğer amacı da akademisyenlerin değişik platformdaki profillerini düzenlemelerine ve çalışmalarını daha erişilebilir kılmaya teşviktir. Bunu atıf sayısını artırmaya katkı sağlayacağı açıktır.

Diğer fayda olarak profilini kendine ait olmayan yayınlarla şişiren onlarca akademisyen görünür olup kurumunda ve çevresinde eleştiri almaya başlamıştır. Profilini kendisine ait olmayan çalışmalarla dolduranlarla ilgili, belki Webometrics gibi “Red list’ yayınlanmasının yanısıra ilgili branş dernekleri ve akademik kurumlarının da yapması gereken yaptırımlar olması gerektiği açıktır. Bu incelemeler sırasında değişik gözlemlerimiz de oldu, örneğin CERN çalışmaları yoğun bilimlere detaylı baktığınızda CERN’le bağlantılı olmayan öğretim üyelerinin yayın sayısı pek te tahmin edildiği gibi yüksek değil, örnek XXXX üniversitesi YYY bölümü. Aynı şekilde rektörlerimizin atıf ve H indexi sayısı hakikaten vahim.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Most Popular

Recent Comments